Skistua

Historien om Skistua

25.januar 1896 kunne Trondhjems Skiklub ønske velkommen
til offisiell åpning av «Skistuen ved Graakallen».


1877: Throndhjems Skiløberforening stiftes. Medlemmer av foreningen brukte til å begynne med Tunga, senere også Fjellseter som turmål og serveringssted.

1884: Trondhjems Skiklub stiftes 27. januar som følge av indre uro og splittelse i skiløperforeningen. Fjellseter blir skiklubbens faste tilholdssted.

1888: Trondhjems Turistforening (stiftet 1887) foreslår overfor skiklubben å bygge en ny og større skihytte på Fjellseter, men før skiklubben rekker å behandle forslaget bestemmer turistforeningen seg for å bygge en hytte for sitt bruk på toppen av Gråkallen i stedet.

1892: Isak Knudsen, som eide Fjellseter, kjøper en stue i Stadsbygda og bruker denne til å utvide lokalitetene på Fjellseter. Trafikken på søndagene nå blitt så stor at alle som ønsket det ikke lenger fikk plass.

1893: Skiklubbens ledelse begynner for alvor å snakke om et nybygg og i desember vedtar styret at det skal utarbeides tegninger og kostnadsoverslag for en skihytte oppe ved Lille Gråkallen.

1894: Arkitektfirmaet Solberg & Christiansen legger frem planer og utkast. En nedsatt byggekomité ber kommunen om gratis tomt og begynner arbeidet med finansieringen av hytta.

1895: På ekstraordinær generalforsamling i april fikk Styre og byggekomité fullmakt til hurtigst mulig å bygge den nye «Skistuen ved Graakallen».

1896: Skistua innvies 25. januar med 100 gjester til stede. Kostnadene beløp seg til 11 500 kroner.

1905: 14. januar ny innvielsesfest etter at Skistua var blitt betydelig utvidet for 11 000 kroner. Hytta hadde nå 72 sengeplasser.

1930: Skistua er nok en gang utvidet, med innvielsesfest 21. januar. Kostnadene denne gang beløp seg til 46 500 kroner.

1940: Hytta beslaglegges av tyskerne og var først klar til bruk igjen som skihytte i november 1945.

1947: Skistua brenner natt til 1. januar ned til grunnen etter å ha blitt antent av en nyttårsrakett. En tyskerbrakke settes opp som midlertidig tilholdssted ved branntomten.

1950: Den nye Skistua blir ferdig på samme sted som den gamle. Kostnadene beløper seg til 500 000 kroner.

1974: Skiklubben vedtar på grunnlag av økonomiske problemer å overdra Skistua til Trondheim kommune.

1997: Etter lang tids manglende vedlikehold og forfall er Skistua stengt. Kommunen lanserer planer om å erstatte Skistua med en mindre hytte.

1998: Skiklubben vedtar enstemmig at Skistua bør rehabiliteres og overføres til en stiftelse som klubben og kommunen i fellesskap skal stå bak. Formannskapet vedtar at det kan brukes ti millioner kroner for å få Skistua på fote.

2002: Pengene til rehabilitering er ennå ikke bevilget, men Skiklubben gjenåpner Skistua og holder åpent i helgene.

2003: Kommunen bevilger i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2004 seks millioner kroner til rehabilitering av Skistua, og det er dermed klart at arbeidene kan komme i gang.


Vær og føre

Besøkende på hjemmesiden

Vi har 10 gjester og ingen medlemmer på besøk.